Plastik İşleme

H2S-Yıkayıcı

Faaliyet alanı: Otomotiv sanayi
Amaç: Atık su ön-işleme ünitesinden çıkan proses egzoz gazındaki H2S i gidermek için yıkayıcının teslimat ve montajı
Proje kapsamı:Yaş yıkayıcı ve boruların planlama, konstrüksiyon ve montajı