Endüstriyel Vernikleme

Biofiltre boru hattı bakımı

Faaliyet alanı: Otomotiv sanayi
Amaç:Temiz gaz toplama borusuna korozyona karşı iç kaplama yapılması