Çevre Analizi

Ölçüm ve Analiz Teknikleri
Egzoz gazı ölçümü ile ilgili tüm uygulamalarda uzman iş ortağınızız. Gaz parametreleri ile ilgili hassas ölçümler, fiziksel veri toplama, kimyasal ölçümler ve iz analizi için gerekli ekipmanlar sunmaktayız. Böylece optimal hava temizleme sistemi tasarımı için gereken anahtar ölçümleri gerçekleştirebilirsiniz.

Ulaşabileceğiniz ölçüm teknikleri:

  • VOC and TC ölçümü (FID)
  • Kir, is ve yağ buharı ölçümü
  • Partikül kir ölçümü
  • Atık havada GC/MS-Iz analizi
  • Koku ölçümü (olfaktometri)
  • Sonik ölçüm